www.nordigarden.com

Julie Bonnevie-Svendsen

...var et stortalent som vi dessverre aldri kom til å se slå ut i full blomst.

Forleden fortalte hun sin sterke historie på NRK.

Er man ung legger svært mange vekt

på å prøve å være perfekt.

Når det ikke går bra

er det flott vi kan ha

en som tør å si fra - stor respekt!!

2019-03-12 Webmaster