www.nordigarden.com

Lars Helge Birkeland...

...har utvist beundringsverdig innsats ved å holde seg fra fruens bakst. Håper slikt gir resultater i VM - det vil i mine øyne være HØYST fortjent!

Det er riktig, Lars Helge man må

av og til være nødt å forstå

at det langt ifra holder

med kaker og boller,

hvis der er visse mål man vil nå!

 

 

2019-03-13 Webmaster