www.nordigarden.com

Ekte fans...

...er ikke medgangssupportere. De holder fast uansett.....

Ekte fans er en sportsentusiast

som vi ser alltid står last og brast

med sitt land eller lag,

en der er der en dag,

hvor de andre har stukket i hast!

2019-04-10 Webmaster