www.nordigarden.com

Vintersporten...

på NRK fikk en skikkelig kilevink idag - Viasat sikret seg en stor andel fra og med 2021.....

Jeg har selvsagt en ikke helt neutral kommentar....

Nok engang ble de altså for små

i en rettighetskamp, NRK.

Denne gang: Vintersport,

hvor de kommer til kort

og jeg spør meg hvordan DET skal gå?

 

JA, jeg vet: Den er sund, konkurransen

og at andre må også få sjansen.

Det er greit nok, men hør!

Du må tilgi, jeg spør:

Er det andre som har kompetansen?

2019-04-15 Webmaster