www.nordigarden.com

Grønn profil...

...har så avgjort vært populær i Touren i mange år. Sagan satser sikkert på en ny utgave av den grønne i år….

Jeg vil tro at syklister har skjønt

visse ting blir behørig belønt.

og i Touren spesielt

er man avgjort en helt

hvis man satser og kun tenker grønt!

2019-07-11 Webmaster