www.nordigarden.com

Om å gjøre et forsøk....

...på å finne seg selv.

Litt av et antiklimax (kan neste si "en kold tyrker") på tyrkeren her.....

Det er mulig den HER er spesiell,

men jeg VET at man ofte med held

kan lykkes å finne

en mann - eller kvinne

som prøver «å finne seg selv»!

 

Image (1)_400x597.jpeg

 

2021-10-05 Webmaster