www.nordigarden.com

Gode Dager.

...er nå navnet på det som før var "Skipodden" og deretter "Bare Podden" eller "Podden".

Pølsa og Hanso prøver seg nå med "Gode Dager"

Er det noe i livet som plager,

er det noen som syter og klager,

er det kun EET å gjøre!

Sett deg ned for å høre

på podcasten her, Gode dager!

 
2021-10-09 Webmaster