www.nordigarden.com

Hvor mange ganger skal man si det?

Stafett ER stafett! Det ble bevist senest i dagens herrestafett.

Dagen etter måtte jeg legge til en danask variant også.....

Denne listen, «stafett et stafett»

blir nok aldri fullstendig komplett!

For vi så det igjen

på stafetten for menn,

ting vi gjerne sku sluppet å sett!

 

Ja, såvidt jeg kan se ER og bliver

en stafet konkurrencen som river

og flår, banker, hærger

med seernes nerver

- som igår med forveksling af skiver!

 

2022-01-15 Webmaster