www.nordigarden.com

Bolsjunov & co...

...forlater Norge.....

Det er trist idrettsfolk må «betale»

for at statsoverhoder er gale,

men russerne tar

rett beslutning og drar.

Kom tilbake når ting er «normale».

2022-03-01 Webmaster