www.nordigarden.com

Carina Olset...

...slutter i NRK Sporten!

Som du ser, er vi ikke så få

som nå lurer hvordan det skal gå.

Det går helt sikkert bra,

men husk på at vi sa:

Vi vil savne deg på NRK!

2022-05-11 Webmaster