www.nordigarden.com

Yrkesvalg....

....kan være så mye.

Noen jobber med drill, sag, og hammer, 

andre kjemper mot flom, skred og flammer.

Tenker mitt, når jeg ser

at det blir fler og fler

som ved «yrke» har satt: «Instagrammer»!

2022-06-18 Webmaster