Kjære venner, her slutter min vei 

i en job som jeg langt fra er lei,

“But the Show must go on”!

(hvis jeg kan si det så’n)

når med dette, jeg takker for meg!!

Vi har elsket din smakk, smakk, smakk, smakk
og din jubel når svenskene sprakk.
Nå er den tid forbi
og vi kan bare si:
“Kjære Jon, 1000 HJERTELIG TAKK!”

Bestilles her

  • Hjem
  • Nettstedskart
  • Kontakt oss
  • RSS feed

Limerick-politi?

Forstå meg rett. Jeg setter stor pris på at så mange som mulig forsøker seg på rim og vers. Jeg mener selv at være temmelig tolerant med hensyn til rytme og rim - bare man forsøker seg - og prøver å ta imot velmente korreksjoner.
Personligt har jeg, som de trofaste leserne vet, stor glede av å få konsentrert så mye som mulig inn på de 5 linjene man har til rådighet i en limerick. Treffer jeg i tilleg medd rim, vers og en morsom pointe i siste linje, da har jeg lykkes.
Jeg skal være den første til å innrømme at dette ikke skjer hver gang, men jeg prøver å få det til så ofte som mulig.
Jeg tillot meg derfor å gjøre oppmerksom på visse mangler i et par tilsendte rim, som skal stamme fra en sandferdig historie. Rimene og pointene er gode, men det er ikke limericker. Derfor rykket jeg ut med en tilbakemelding til avsenderen som jeg av hensyn til å kunne få det hele til å rime har gitt navnet "Tom".
De årlige baseball konkurransene mellom universitetene Harvard and Princeton
hadde i en årrekke endt uavgjort. For å avgjøre hvilket universitet som var
best bestemte de seg for en Limerick-konkurranse. Limericken måtte inneholde
navnet på den afrikanske ørkenbyen TIMBUKTOO.
 
      Harvard:
      On a vast dune of sand, goes an endlesss caravan. Man and camel, two by two.
Destination Timbuktoo.
 
      Princeton:
      Tim and I out hunting went. Then we saw a hookers' tent. They were three, we
were two. I booked one and Tim booked two.
 
Jeg tillot meg følgende kommentar:
 
Jeg er opprørt! Det var da som fanken!
At det rimer er sikkert som banken,
men en limerick, "Tom"
vet du ikke no’ om.
Ta kontakt, hvis du leker med tanken!!